Jsou dnešní děti přetížené?


O tom, že by dÄ›ti mÄ›ly mít povinnosti, není sporu, pÅ™edevším pak ty Å¡kolní. Je ovÅ¡em otázkou, zda toho dnes od nich nevyžadujeme příliÅ¡. Koneckonců, dítÄ› má jen omezenou kapacitu pro soustÅ™edÄ›ní a také mnohem menší výdrž než dospÄ›lý ÄlovÄ›k. AvÅ¡ak aÄkoliv jsme se pÅ™estali na dÄ›ti dívat jako na „malé dospÄ›lé“, ukazuje se, že toho po nich stále chceme pomÄ›rnÄ› hodnÄ›, mnohem více, než dříve, a to i pÅ™es vÅ¡echny pokroky v psychologii dÄ›tí, které byly za poslední desetiletí uÄinÄ›ny – nebo možná právÄ› kvůli nim.

 

dneÅ¡ní dÄ›ti již nemají na hraní tolik Äasu

 

V první Å™adÄ› zde samozÅ™ejmÄ› máme Å¡kolu. Když srovnáme dneÅ¡ní rozvrh s tím, který byl pÅ™ed nÄ›kolika desetiletími, zjistíme, že dnes jsou tam dÄ›ti ponÄ›kud déle. Je to pÅ™edevším kvůli vyšším hodinovým dotacím základních pÅ™edmÄ›tů, jako je ÄŒeský jazyk Äi matematika, ale také kvůli novým pÅ™edmÄ›tům, které byly pÅ™idány.

 

Po Å¡kole dnes nemají volno, jako tomu bylo dřív. Kdysi pÅ™iÅ¡ly dÄ›ti domů, odložily taÅ¡ku a Å¡ly si až do veÄera hrát. NÄ›co takového je dnes téměř nemyslitelné, a nejen proto, že se rodiÄe bojí pouÅ¡tÄ›t své potomky ven. Valná vÄ›tÅ¡ina dÄ›tí má totiž jeÅ¡tÄ› mimoÅ¡kolní aktivity, jako jsou například různé sportovní Äi jiné kroužky, do kterých dochází. I zde se pak samozÅ™ejmÄ› musí plnÄ› soustÅ™edit.

 

dítÄ› s uÄebnicí

 

Zapomínat také nemůžeme na domácí úkoly, jejichž objem se také podstatnÄ› zvýšil. Zabírají tedy mnohem více Äasu, než kdy dříve. Navíc, jelikož byly vydány nové metodiky, rodiÄe jim nemohou příliÅ¡ pomoci, neboÅ¥ se například uÄili poÄítat úplnÄ› jinak. A mnozí uÄitelé snižují za Å¡patný postup známku.

 

DneÅ¡ní dÄ›ti toho tedy mají mnohem více, než jsme jim ochotni pÅ™iznat. RozhodnÄ› by si zasloužily, aby jim bylo trochu uleveno. To se vÅ¡ak bohužel nedÄ›je, neboÅ¥ podle rodiÄů i uÄitelů je toto vÅ¡e nezbytné pro jejich zdravý vývoj a pro to, aby se nauÄily vÅ¡e, co budou potÅ™ebovat. To, že dneÅ¡ní dÄ›ti mají Äím dál ÄastÄ›ji psychické problémy, mnohdy související právÄ› se Å¡kolou, je už vedlejší.