Rozdělená společnost

Lidská společnost je rozdělená od svého počátku díky sociálního statusu a to vyplývá mimo jiné ze schopností a dovedností daného jedince. Každý člověk je originál se specifickými vlastnostmi. Ty tvoří jedinečnost jeho osobnosti. Každý z nás je originál s rozličným talentem, který se individuálně rozvíjí, nebo stagnuje. Souhrny vlastností, které tvoří lidskou osobnost jsou ve společnosti odlišně ceněné. Vyššího sociálního postavení se těší schopný lékař, než schopný řemeslník, i když oba jsou ve společnosti nepostradatelní. Jiné postavení má jedinec bez ambicí nebo kdosi, kdo se plánovitě jakékoliv práci vyhýbá a svojí energii zaměřuje k tomu, aby žil bezpracně z plodů ostatních. Právě pro různorodost jedinců je komunistická myšlenka nereálná a její prosazování vede zákonitě k úpadku společnosti. Proč by měl někdo pracovat na druhého a přitom si tím zajistil jen srovnatelný životní komfort s tím, kdo se nesnaží? To je demotivující. Pro tyto odlišnosti bude naopak společnost vždy rozdělená do sociálních skupin a nemůže být zcela rovnostářská a jakékoliv pokusy o rovnostářství jsou předem určeny k nezdaru.

Lidé a Země

Každý jednotlivec žije v určité sociální třídě. To je termín k označení jednotlivců, kteří vykazují podobné znaky chování. Každá třída formuje své členy a pomáhá vytvářet jejich názory a pohled na svět. Ten vychází ze životních zkušeností, které ta která třída nabízí. V každé takové třídě je společnost lidí, kterou mohou trápit jiné otázky, než společnost lidí v jiné třídě. To vytváří momenty, kdy lze společnost rozdělovat. Toho využívají různí populisté pro svůj prospěch.  Získávají hlasy nespokojených skupin za nereálné sliby. Jedná se o svého druhu politický podvod, kdy je lidem slibované to, co chtějí slyšet s vědomím, že slibované nikdy nebude splaceno. Často i proto, že tyto sliby bývají nereálné. To může být pro demokracii velmi nebezpečné. Toho si jsou dobře vědomi diktátoři  jako nepřátelé demokratického tábora. Právě proto investují do různých populistů v demokratickém světě, protože rozdělování společnosti je v jejich zájmu. Rozdělená společnost je oslabená a může se stát snadnější kořistí.

Lidé u kulatého stolu

 Vzdělanější skupina, která díky tomu požívá větší rozhled, je podstatně rezistentní proti těmto populistům. Proto je důležité vzdělávání. Díky rozhledu lze snáze rozeznat politického obchodníka s deštěm od seriózního politika.  Odpovědný politik by neměl brát na lehkou váhu problémy žádné ze sociálních skupin, protože jinak otvírá prostor proto, aby dané téma zvedl populista a začal s ním pracovat ne v zájmu dané skupiny, ale pro svůj prospěch. Takový člověk je ochotný za podporu hlásat totalitní myšlenky a rozdělovat společnost. Naopak odpovědný politik se musí snažit všechny společenské třídy sjednocovat a hledat společné průsečíky všech skupin. Přestože se nejen česká, ale každá jiná společnost skládá z několika sociálních skupin, tak mají mnohé společné. Žijí ve společnosti, kde chtějí v míru vychovávat své děti a důstojně žít. Společnost jako celek musí svým slabším členům pomáhat nejen k tomuto, ale i je chránit před pastmi, které před ně kladou populisté, protože rozdělování společnosti škodí každému, kdo chce žít ve svobodném světě. Demokracii neohrožují slabší jedinci ale ti, kteří chtějí jejich slabost využít pro svůj prospěch.