S dodávkou na vodáckou výpravu po Sázavě

Pronájem dodávek v Praze https://www.rentcarservice.cz/pujcovna-dodavek-praha nabízí vozidla tohoto typu i pro vodácké akce. Některá mají k dispozici tažná zařízení a tímto způsobem lze vytvořit jízdní soupravu a nakládat do ní jak bagáž, tak i laminátové či polyetylenové kánoe a kajaky. Tímto se stáváte plně soběstačnými a nemusíte být závislí na půjčovnách lodí a vodáckého vybavení. Výhodné je to zejména v tom smyslu, že si sami určíte, který říční úsek budete splouvat, a některým nebezpečným či nezáživným oblastem se tak můžete elegantně vyhnout.

přepravní dodávka

Sázava je splavná ze středního toku, a to obvykle od tábořiště Stvořidla, anebo od Světlé nad Sázavou, kdy peřeje Stvořidla mají dostatečný průtok vody pro bezpečnou plavbu. Splavný říční úsek je poměrně dlouhý, přesahuje sto kilometrů a končí soutokem s Vltavou u Davle. Jestliže však máte k dispozici dodávku, je možné přesouvat se pouze k těm nejatraktivnějším místům, případně je splouvat vícekrát za sebou. Těmi jsou pro zkušené vodáky zejména peřeje Stvořidla a peřeje v Dolním Posázaví mezi Krhanicemi a Píkovicemi.

lodě na řece

Ovšem chcete-li poznat Sázavu jako celek, můžete se po ní plavit po celé splavné délce, což obnáší dobu přibližně osmi až deseti dnů, a pronajatou dodávku využít jako pohotovostní vozidlo. Do jeho útrob se vejde veškeré vybavení, které pak není nutné vláčet s sebou na lodích. Toto jistě oceníte při překonávání jezů, na Sázavě je jich značný počet, a ačkoli je většina z nich vybavena vorovými propustmi, ty bývají uzavřené a tím pádem jsou jezy obtížně sjízdné a musí se podél břehu lodě přenášet, nebo za příhodných podmínek spouštět po laně – koníčkovat.

Na Sázavu vám doporučujeme vypravit se za slunečného počasí, a to zejména na konci června nebo na konci srpna. Tehdy tu nebývá příliš mnoho vodáků a tím pádem bude málo pravděpodobné, že v úseku peřejí, zejména pod Krhanicemi, bude docházet k nebezpečným srážkám s okolními plavidly.